Библиотека

Монографична библиотека "Знание и бизнес" - Варна

Книга 1 / 2017 г. Проблемии предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност