СПИСАНИЕ

Научно списание - "Икономика и Компютърни науки" Цел и обхватЗа авториСвободен достъпРедакционна колегия


Volume 3, Issue 6 (2017) 

The sixth issue of the journal "Economics and Computer Science" for year 2017 with ISSN 2367-7791 includes the following publications:


Том 3, Брой 5 (2017) 

Петият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:

Том 3, Брой 4 (2017) 

Четвъртият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:


Том 3, Брой 3 (2017) 

Третият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:


Том 3, Брой 2 (2017) 

Вторият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:

Том 3, Брой 1 (2017) 

Първият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва една статия и две студии:


Том 2, Брой 5 (2016)  

Петият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2016 г. с ISSN 2367-7791 включва четири статии:


Том 2, Брой 4 (2016)  

Четвъртият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2016 г. с ISSN 2367-7791 включва една студия и две статии:

Том 2, Брой 3 (2016)  

Третият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2016 г. с ISSN 2367-7791 включва една студия и две статии:

Том 2, Брой 2 (2016)  

Вторият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2016 г. с ISSN 2367-7791 включва четири статии:

Том 2, Брой 1 (2016) 

Първият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2016 г. с ISSN 2367-7791 включва три статии:

Архив

      2015

Криейтив Комънс договор

This work is licensed under a Creative Commons Atribution 4.0 International License