СПИСАНИЕ

Научно списание - "Икономика и Компютърни науки" Цел и обхватЗа авториСвободен достъпРедакционна колегия


Том 4, Брой 2 (2018) 

Вторият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2018 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:


Том 4, Брой 1 (2018) 

Първият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2018 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:

Volume 3, Issue 6 (2017) 

The sixth issue of the journal "Economics and Computer Science" for year 2017 with ISSN 2367-7791 includes the following publications:


Том 3, Брой 5 (2017) 

Петият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:

Том 3, Брой 4 (2017) 

Четвъртият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:


Том 3, Брой 3 (2017) 

Третият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:


Том 3, Брой 2 (2017) 

Вторият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва следните публикации:

Том 3, Брой 1 (2017) 

Първият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2017 г. с ISSN 2367-7791 включва една статия и две студии:


Том 2, Брой 5 (2016)  

Петият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2016 г. с ISSN 2367-7791 включва четири статии:


Том 2, Брой 4 (2016) 

Четвъртият брой на списание "Икономика и Компютърни науки" за 2016 г. с ISSN 2367-7791 включва една студия и две статии:

               Автор: Мариана Кънева


Volume 2, Issue 3 (2016)
Volume 2, Issue 2 (2016)
Volume 2, Issue 1 (2016)
Volume1, Issue 1 (2015)

Volume1, Issue 2 (2015)