БИБЛИОТЕКА

Монографична библиотека "Знание и бизнес" - Варна

Книга 12 / 2021 г. Влияние на европейската интеграция върху търговията със селскостопански стоки в периферните региони на Европейския съюз

Книга 11 / 2021 г. Секторът на услугите и преструктуриране на българската икономика

Книга 10 / 2020 г. Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите

Книга 9 / 2020 г. Проблеми и перспективи пред образователната инфраструктура на град Варна

Книга 8 / 2020 г. Дигитализация на бизнес процеси в строителството и логистиката

Книга 7 / 2020 г. Организационни и методологични проблеми на приложението на инфраструктура като услуга

Книга 6 / 2019 г.  Theory and practice of circular economy

Книга 5 / 2019 г. Управление на клиентския капитал на индустриалните предприятия в България

Книга 4 / 2019 г. Интелигентен анализ на данни за студентите

Книга 3 / 2018 г. Приложение на концепцията за игровизация в софтуерни системи за управление на проекти

Книга 2 / 2018 г. Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието отчетност

Книга 1 / 2017 г. Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност


Книги със свободен достъп

English for ship's general arrangements