За Нас

"Знание и бизнес" ООД е фирма, която се занимава с обучение на специализанти в различни направления. Фирмата е вписана в Търговския регистър със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Княз Борис I №64 и с ЕИК 201700477.  В резултат на разширяване на дейността си се създаде издателството "Знание и бизнес", което е регистрирано в Националният регистър на издаваните книги в България с ISBN номер 978-619-210. Основна цел на издателството е да предоставя възможност на потребителите да получават достъп до електронни учебници, помагала, научни публикации и други. 

Повече информация за "Знание и бизнес" ООД можете да получите в сайта http://edubiznes.net/